【HR实习】校园表白墙源码+带后台

外面看不到,赶快进来吧。

[滑稽][滑稽][滑稽][滑稽]
喜欢的评论一下咯[滑稽][滑稽]
----------------------------------------

 首先导入该项目中的 love.sql数据库文件。

然后按照教程配置安装即可

PHP版本5.6即可
------------------------------------------

建站必要:手 主机或者服务器 域名

推荐服务器
http://自己找

源码

提取码:

----------------------------------------
[滑稽]

----------------------------------------

欢迎各位评论在下方,
来源网络侵权联系我删除
返回列表
上一篇:
下一篇:
版权所有:《密波博客
文章标题:《【HR实习】校园表白墙源码+带后台
除非注明,文章均为 《密波博客》 原创
转载请注明本文网址:http://www.log1.cn/?post=1387  

发表评论

快捷回复: