【WD】【js笔记】封装的一个时间戳转日期函数

1.时间戳转日期函数
 

function(time) {
    var date = new Date(time * 1000); //时间戳为10位需*1000,时间戳为13位的话不需乘1000
    var Y = date.getFullYear() + "-";
    var M =(date.getMonth() + 1 < 10? "0" + (date.getMonth() + 1): date.getMonth() + 1) + "-";
    var D = date.getDate() + " ";
    var h = date.getHours() + ":";
    var m = date.getMinutes() + ":";
    var s = date.getSeconds();
    return Y + M + D + h + m + s;
}
2.如果用在vue过滤器中
export default {
  data() {
    return {
       andtime:'1112439999'//测试数据
    };
  },
  filters: {
    //时间戳转日期
    date: function(time) {
      var date = new Date(time * 1000); //时间戳为10位需*1000,时间戳为13位的话不需乘1000
      var Y = date.getFullYear() + "-";
      var M =
        (date.getMonth() + 1 < 10
          ? "0" + (date.getMonth() + 1)
          : date.getMonth() + 1) + "-";
      var D = date.getDate() + " ";
      var h = date.getHours() + ":";
      var m = date.getMinutes() + ":";
      var s = date.getSeconds();
      return Y + M + D + h + m + s;
    },
  },
  mounted() {},
  methods: {}
};
渲染使用方法{{ endtime | date }}

3.拓展:生成订单号
//生成订单号
    order(timestamp) {
      //时间
      var date = new Date(timestamp); //时间戳为10位需*1000,时间戳为13位的话不需乘1000
      var Y = date.getFullYear();
      var M =
        date.getMonth() + 1 < 10
          ? "0" + (date.getMonth() + 1)
          : date.getMonth() + 1;
      var D = date.getDate();
      var h = date.getHours();
      var m = date.getMinutes();
      var s = date.getSeconds();
      //后四位随机数
      let str = "0123456789";
      let num = "";
      for (let i = 0; i < 4; i++) {
        num += str[parseInt(Math.random() * str.length)];
      }
      return Y + M + D + h + m + s + num;
    },
返回列表
上一篇:
下一篇:
版权所有:《密波博客
文章标题:《【WD】【js笔记】封装的一个时间戳转日期函数
除非注明,文章均为 《密波博客》 原创
转载请注明本文网址:http://www.log1.cn/?post=966  

发表评论

快捷回复: